Nagpur LocalNMC

नागपूरच्या 3360 खड्ड्यांसाठी एक कोटीची तरतूद

नागपूर शहराला अनेक ओळख आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे शहरातील रस्त्यांचे खड्डे, महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खड्डे बुजवण्यासाठी खर्च करते, एकदा या कामासाठी सुमारे 00 1000000 वाटप केले गेले.

नागपूर शहराला अनेक ओळख आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे शहरातील रस्त्यांचे खड्डे, महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खड्डे बुजवण्यासाठी खर्च करते, एकदा या कामासाठी सुमारे 00 1000000 वाटप केले गेले. शहरातील रस्त्यांवर पडणारे खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न करणारी महानगरपालिका आणि त्यातून जाणाऱ्या नागपुरातील लोक या शहरात राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनाचा एक भाग बनले आहेत.

नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने बुधवारी झालेल्या बैठकीत, शहरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी सुमारे 00 1000000 मंजूर केले, नागपुरी भाषेत खड्डे बुजवण्यासाठी दरवर्षी विशेष तरतूद केली जाते. खड्ड्यांबाबत महानगरपालिकेची स्थिती दर्शवते की सध्या रस्त्यावर 3360 खड्डे आहेत, त्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च केले जातील.

Nagpur Updates

Nagpurupdates is your local/Digital news, entertainment, Events, foodies & tech website. We provide you with the happening news, Page3 Contain and all about Nagpur Foodies & Infrastructure from the Nagpur and world.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Adblock Detected

Disable Your Add Block To View Page.